Câu Chuyện Quảng Duyên

Với phương châm “Thay người tiêu dùng chọn thực phẩm an toàn”, Quảng Duyên xây dựng công ty trên nền tảng uy tín và minh bạch. Công ty hướng đến hình ảnh của nhà phân phối đóng vai trò như một cửa ngõ kiểm định chất lượng sản phẩm đầu vào thay cho người tiêu dùng. Các thành viên sáng lập đã chọn tên Quảng Duyên với ý nghĩa đặc biệt. “Quảng” tượng trưng cho sự rộng lớn, quảng đại. “Duyên” là mối duyên lành, kết nối đưa mọi người đến gần nhau hơn. Với tâm niệm kinh doanh từ Tâm, Quảng Duyên chính là mối duyên rộng lớn kết nối các tấm lòng sáng chung tay đưa đến người tiêu dùng những giá trị tốt đẹp nhất.

Liên Hệ Chúng Tôi