Tình Thương Muôn Loài

Thiên Đàng Trên Mặt Đất

12 Thg7 2016 Tags: tình thương muôn loài

(Quangduyen.vn) - "Ở Thiên Đàng, mọi lời nói đều sâu sắc, mọi hành động đều nhân từ, mọi sinh mệnh đều được trân quý, và mọi khoảnh khắc đều được tận hưởng. Nếu chọn sống theo cách này từ bây giờ, chúng ta sẽ trải nghiệm Thiên Đàng ngay trên Mặt Đất." - A.D. Williams

Xem thêm