7 Lý Do Ăn Thuần Thực Vật

7 Lý Do Việc Ăn Thịt Đang Phá Hủy Hành Tinh

22 Thg9 2016 0 bình luận

(Quangduyen.vn) - Ngành công nghiệp chăn nuôi là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra nạn đói trên thế giới, tiêu tốn 750.000.000.000.000 (Bảy Trăm Năm Mươi Ngàn Tỉ) lít nước mỗi năm, chiếm mất 1/3 diện tích đất liền trên bề mặt Trái Đất, là nguyên nhân của 91% hoạt động chặt phá rừng mưa Amazon và của 18% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 7 LÝ DO VIỆC ĂN THỊT ĐANG PHÁ HỦY HÀNH TINH1. Nạn Đói Trên Thế Giới:- 1/9 dân số thế giới (793 triệu người) đang bị thiếu thức ăn mỗi ngày. (1)(1) Nguồn:...

Xem thêm